بازدید کل: 347932

بازدید امروز: 175

بازدید دیروز: 226

1395/8/15

446 - سراب

عمرم مثال دسته گلی روی آب بود                                                        …

1395/8/15

445 - در سر بند

در سر بند آب را بستند                                                دست و پای شتاب…

1395/8/15

444 - ثمر نظم

        هر درختی که سبز و پا بر جاست                                                      …

1395/8/15

443 - دل تنها

دل که تنها حریم اقرار است                                              …

1395/8/15

442 - گم شده

گم شده ام در دل شهر غریب                                                …

1395/8/15

441 - نظام هستی

آنچه را در نظام هستی ماست                                                  …

1395/8/15

440 - به غیر تو

دلم به غیرتو بر هیچ چیز مایل نیست                                                  …

1395/8/15

439 - صدای پا

در خانۀ ما صدای پا بود                                                 …

1395/8/15

438 - تحفه نور

  از سفر تحفه نور آوردم                                               …

1395/8/15

437 - پاره

یار آمده است و آمدنش در دل سحر                                              …