بازدید کل: 211378

بازدید امروز: 61

بازدید دیروز: 87

1395/8/15

436 - نیک یا بد

من نگویم که نیک یا بد کرد                                                 …

1395/8/15

435 - بهار

ای بهار امسال هم گلهای ناز آورده ای                                                       …

1395/8/15

434 - عصا

  شبی عصای من آمد برای استقبال                                             …

1395/8/15

433 - پرواز انقلابی

در دیدگاه فکرم یک آسمان آبی ست                                                      …

1395/8/15

432 - ای شب

ایشب بیا که حوصله ام تنگ گشته است                                              …

1395/8/15

431 - مکاشفه

به هر طرف که نگه میکنم جهان زیباست                                                     …

1390/6/30

430 - با صفا

ای یار دل ربایم تنها تو دلربایی                                                   …

1390/6/30

429 - نیستان

دستلاف سالیانم نیست جز تردامنی                                                …

1390/6/30

428 - قرب حضور

بشهر حسن و ملاحت امیر خوبانی                                                  …

1390/6/30

427 - خط وخال

خبر از من به صحرا برد مرغ خوش خط وخالی                                          …