بازدید کل: 211380

بازدید امروز: 63

بازدید دیروز: 87

1390/6/30

426 - مرغ تشنه

ای مرغ تشنه در دل صحرا چه میکنی                                                      …

1390/6/30

425 - محشر

نیست در خاطرم سر هوسی                                               …

1390/6/30

424 - جمال

تو از ترانه سبز بهار لبریزی                                            …

1390/6/30

423 - ترکتازی

مائیم و جهان ترکتازی                                       مارا چه رسد به عشقبازی…

1390/6/30

422 - قدرتمند

چابکی دارم از سبکباری                                        روشنی از چراغ …

1390/6/30

421 - مهر مردم

دل طغیانگر من شطّ  کارونست پنداری                                                        …

1390/6/30

420 - سرود

داشتم می نوشتم سرودی                                      آسمانی سرودی  ز رودی داشتم…

1390/6/30

419 - سوال

ای عشق مرا بخواب کردی                                           تا نقش مرا…

1390/6/30

418 - گل آور

به سر نماز بودم که بجلوه ناز کردی                                                 …

1390/6/30

417 - هاتف

با من ای گرم خود چرا سردی                                          نو بهار…