بازدید کل: 211378

بازدید امروز: 61

بازدید دیروز: 87

1390/6/30

416 - مست خواب

به تخت مهربانی مست خوابی                                            چو…

1390/6/30

415 - گلدسته

ای چراغ کجمدار چرا کج نشسته ای                                                 …

1390/6/30

414 - جراحت

بدشت حادثه تنها سفر کنم یا نه                                          …

1390/6/30

413 - سیه بخت

صدای شر شر آب و نسیمه                                               همین…

1390/6/30

412 - خسته جان

جاری تر از هرازی ای چشم خون دویده                                                      …

1390/6/30

411 - قدرت

یکبار و دو بار و چند باره                                          کردم ز دو…

1390/6/30

410 - جستجو

درد دادی بمن دوایت کو                                        گر که دادی دوا شفایت…

1390/6/30

409 - ردّ پا

آئینه شکسته نقش ما کو                                        آن آئینه خدا نما کو…

1390/6/30

408 - اجابت

ای همه جوش و خروش ازلب دریای تو                                                …

1390/6/27

407 - سائل

این من و این هی هی و هیهای من                                            …