بازدید کل: 272835

بازدید امروز: 69

بازدید دیروز: 113

1390/6/27

396 - ستایش

عشق را چون خدا ستایش کنم                                          روز و شب…

1390/6/27

395 - حریم

رو بر حریم حرمت کوچه انتظار کن                                                     …

1390/6/27

394 - ساده پوش

با بزرگان عشق خویشی کن                                           در کمی…

1390/6/27

393 - شراب سرخ

خداوندا زمستان سیاهم را بهاری کن                                                …

1390/6/26

392 - گوشه چشم

خدایا گوشه چشمی به ما کن                                         برای ما گنه…

1390/6/26

391 - توفیق

لبان بسته را چون غنچه وا کن                                           …

1390/6/26

390 - تفسیر

توش و زاد سفر مهیا کن                                             رو به اقلیم دیدنی…

1390/6/26

389 - رفیق

بدل گفتم حکایت با صبا کن                                              …

1390/6/26

388 - حباب

بشیر شهر نورم آفتابم میتوان گفتن                                             …

1390/6/26

387 - خرقه

ما شهیدان عشق بی کفنیم                                          لاله کاران دشت پیرهنیم…