بازدید کل: 347925

بازدید امروز: 168

بازدید دیروز: 226

1394/11/17

دوبیتی های 3008 الی 3014

3008 زراه دور تنها آمدم من                                                …

1394/11/17

دوبیتی های 2996 الی 3007

2996 لب شادم اگر نمی خندد                                              …

1394/11/17

دوبیتی های 2984 الی 2995

2984 گل سرحی به دست یار دادم                                              …

1394/11/17

دوبیتی های 2972 الی 2983

2972 فریاد سکوت را شکستم                                                  …

1394/11/17

دوبیتی های 2960 الی 2971

2960 در آفتاب هستی من سوختم برشتم                                                   کردم…

1394/11/17

دوبیتی های 2948 الی 2959

  2948 هر لحظۀ ما قرینه سازیست                                                  …

1394/11/17

دوبیتی های 2936 الی 2947

2936 در حضر می روم تو در حضری                                                 …

1394/11/17

دوبیتی های 2924 الی 2935

2924 چشمم پی روی و موی و گیسوست                                                  …

1394/11/17

دوبیتی های 2912 الی 2923

  2912 سرشک دیده ات آب زلاله                                                  دو…

1394/11/17

دوبیتی های 2900 الی 2911

                                 2900 در و دیوار دل را رفته ام من                                              …