بازدید کل: 278888

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 117

1394/11/17

دوبیتی های 2888 الی 2899

                              2888 دل گل خوار من مانند سنگه                                             …

1394/11/17

دوبیتی های 2876 الی 2887

                                2876 این جهان جای درد و محنت بود                                              …

1394/11/17

دوبیتی های 2864 الی 2875

                                   2864 جنبش و کوشش , هنر هر کسی ست                                                    …

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2853 تا 2863

بیمارم ای طبیب دریغ از دوامکن                                                     ای…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2841 تا 2852

دلم آکنده از عشق و امل بود                                                             دل…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2829 الی 2840

جان و دلم در پی آغوش توست                                                        حلقه…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2817 الی 2828

شبی را که دل بر دعا می دهم                                                         سر…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2805 الی 2816

کجا بسیار دانا فکر ساده ست                                                     …

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2793 الی 2804

سمندر وار با آتش صفا کن                                                        …

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2781 الی 2792

درون جنگل سبز شمالم                                                    …