بازدید کل: 278891

بازدید امروز: 108

بازدید دیروز: 117

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2769 الی2780

کاش منع شکار می کردند                                                    جنگ…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2757 الی 2768

چرا خورشید از من رو گرفته                                                              نهانی…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2745 الی 2756

زداغ سینه سوز خود ننالی                                                                      ننالیدی…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2733 الی 2744

بیا ای دل زصحرا ها گذر کن                                                             گل…

1392/10/7

دوبیتی های شماره2721 الی 2733

خاموشی من ز خانه تنگ دل ست                                                   افسردگییم…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2709 الی 2720

برایم زندگی هر لحظه عید است                                               و…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2698 الی2708

عسل بودی ولی نوشت نکردم                                                  چو…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2686 الی 2697

خدایا تار می بیند دو چشمم                                               …

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2674 الی 2685

خبر آرنده دنیای دوری                                                 برای…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2662 الی 2673

من از زمان دورم                                                 پر…