بازدید کل: 278892

بازدید امروز: 109

بازدید دیروز: 117

1390/7/5

دوبیتی شماره 61 الی 72

یار من شوخ چشم سربه هوا ست                                                  …

1390/7/5

دوبیتی شماره 49 الی 60

تازه کن زخم اندرونی را                                   بشکن آیینۀ برونی را پاره کن پاره کن…

1390/7/5

دوبیتی شماره 37 الی 48

هوس با دل هم آغوش است امشب                                         چراغ گریه…

1390/7/5

دوبیتی شماره 25 الی 36

چو یاسی در بغل دارم شمارا                                       معطّر می کنم این کوچه…

1390/7/5

دوبیتی شماره 13 الی 24

غریب و زار و تنهایم خدایا                                     گل افسوس صحرایم خدایا به…

1390/7/5

دوبیتی شماره 1 الی 12

چه سازم درد و غم های کهن را                                           غم…