بازدید کل: 278888

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 117

1392/10/7

دوبیتی های شماره2650 الی 2661

وقتی تو خواب بودی عکس تو را کشیدم                                                  چون…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2638 الی 2649

عندلیبان نغمه خوانی می کنند                                              …

1392/10/7

دوبیتی های شماره2626 الی 2637

گل پیچیده بر دیوار بودم                                                   تمام…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2614 الی 2625

اگر دنیای مردم تکه پاره ست                                               ویا…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2602 الی 2613

بامنی با خویشی                                                ملکی…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2590 الی2601

مرا دشت مه آلودم تو کردی                                                سیه…

1392/10/7

دوبیتی های شماره2578 الی2589

زندگی من و تو یک رازه                                                 ساز…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2568 الی 2577

صدای شب به گوشم ناله میکرد                                                    صدای…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2556 الی 2567

کتاب عشق را چون باز کردم                                                  در…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2544 الی 2555

به عشق نگاری دل آشفته ام                                                  میان…