بازدید کل: 278892

بازدید امروز: 109

بازدید دیروز: 117

1391/4/26

دوبینی های 2537 الی 2543

دلم دیوانگی را دوست دارد                                             ره…

1391/4/26

دوبیتی های 2525 الی 2536

باد آمد و هستی مرا برد                                               دیدی…

1391/4/26

دوبیتی های 2513 الی 2524

مرا پیراهن تقوا دریدی                                               نمیدانم…

1391/4/26

دوبیتی های 2501 الی 2512

بی نوایم تو خود نوایم باش                                                یار…

1391/4/26

دوبیتی های 2489 الی 2500

من غریبی میان دنیایم                                                تک…

1391/4/26

دوبیتی های 2477 الی 2488

اگر ما را در آغوشش فشرده                                                      نگارم…

1391/4/26

دوبیتی های 2465 الی 2476

باز صبح است و وقت بیداری ست                                                 …

1391/4/26

دوبیتی های 2453 الی 2464

مکن کاری که فردا باز گردد                                                  دل…

1391/4/26

دوبیتی های 2441 الی 2452

با خدا آنچه گفتگو کردم                                               ظاهر…

1391/4/26

دوبیتی های 2429 الی 2440

قومی ز پی دراز دستی ست                                               …