بازدید کل: 278889

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 117

1391/4/26

دوبیتی های 2417 الی 2428

نمی دانم چرا خاموش گشتم                                                …

1391/4/26

دوبیتی های 2406 الی 2416

سخت کوشی سخت جانی می کند                                                         نکته…

1391/4/26

دوبیتی های 2395 الی 2405

من خدا را صدا نمی کردم                                                 لحظه…

1391/4/26

دوبیتی های 2383 الی 2394

  هر چند ما زقافله رهروان پسیم                                          …

1391/4/16

دوبیتی های 2371 الی 2382

  مرا در کوه و صحرا می دوانی                                               …

1391/4/16

دوبیتی های 2359 الی 2370

  میان درشتان که بسیار ریزم                                                 به…

1391/4/16

دوبیتی های 2347 الی 2358

  موج خیزی تو و گوهر داری                                             …

1391/4/16

دوبیتی های 2335 الی 2346

عشق امید و یاور من بود                                                  دوستی…

1391/4/16

دوبیتی های 2323 الی 2334

دل به من گفت ساده گوئی کن                                                     …

1391/4/16

دوبیتی های 2310 الی 2322

هر کس بباغ رفته خواهد گلی بچیند                                           …