بازدید کل: 330912

بازدید امروز: 151

بازدید دیروز: 211

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2841 تا 2852

دلم آکنده از عشق و امل بود                                                             دل…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2829 الی 2840

جان و دلم در پی آغوش توست                                                        حلقه…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2817 الی 2828

شبی را که دل بر دعا می دهم                                                         سر…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2805 الی 2816

کجا بسیار دانا فکر ساده ست                                                     …

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2793 الی 2804

سمندر وار با آتش صفا کن                                                        …

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2781 الی 2792

درون جنگل سبز شمالم                                                    …

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2769 الی2780

کاش منع شکار می کردند                                                    جنگ…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2757 الی 2768

چرا خورشید از من رو گرفته                                                              نهانی…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2745 الی 2756

زداغ سینه سوز خود ننالی                                                                      ننالیدی…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2733 الی 2744

بیا ای دل زصحرا ها گذر کن                                                             گل…