بازدید کل: 330916

بازدید امروز: 155

بازدید دیروز: 211

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2602 الی 2613

بامنی با خویشی                                                ملکی…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2590 الی2601

مرا دشت مه آلودم تو کردی                                                سیه…

1392/10/7

دوبیتی های شماره2578 الی2589

زندگی من و تو یک رازه                                                 ساز…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2568 الی 2577

صدای شب به گوشم ناله میکرد                                                    صدای…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2556 الی 2567

کتاب عشق را چون باز کردم                                                  در…

1392/10/7

دوبیتی های شماره 2544 الی 2555

به عشق نگاری دل آشفته ام                                                  میان…

1391/4/26

دوبینی های 2537 الی 2543

دلم دیوانگی را دوست دارد                                             ره…

1391/4/26

دوبیتی های 2525 الی 2536

باد آمد و هستی مرا برد                                               دیدی…

1391/4/26

دوبیتی های 2513 الی 2524

مرا پیراهن تقوا دریدی                                               نمیدانم…

1391/4/26

دوبیتی های 2501 الی 2512

بی نوایم تو خود نوایم باش                                                یار…