بازدید کل: 330916

بازدید امروز: 155

بازدید دیروز: 211

1390/4/6

9 - غلام شاه

 بر خوان من نهید بلورینه جام را                                   شب رفته است زود بیارید…

1390/4/6

8 - آئینه طبیعت

 بگشا بروی جانم دروازه زمان را                                     تا بر  فلک کشانم…

1390/4/6

7 - هم آغوش

من از دیروز می آیم بگو امروز و فردا را                                                که…

1390/4/6

6 - بدنبال گل

باد حرمت گذار صحرا را                                      آب را کوهه آب دریا را گرگ…

1390/4/6

5 - تنگه واشی

رنگ و روی خاکی کاشی مرا                                           می کشد…

1390/4/6

4 - نخبه گان

قاب این نقاشی ثانی مرا                                      می برد تا دوره مانی مرا…

1390/4/6

3 - نجوای نیمه

 راز حقیقتند رموز مجازها                                              …

1390/4/6

2 - بلبل فراری

زروی کیسه کشیدیم شرمساری را                                                …

1390/3/29

1 - نیرنگ

نیرنگ می زنی به همه با خدا چرا                                                             …