بازدید کل: 323713

بازدید امروز: 36

بازدید دیروز: 148

گرچه دل دریا نیست
                            دل من دریایی است
کشتی این دریا
                          حامل زیبایی است
پچ پچی میاید
                           یار من نجوایی است
دل من یخ نزده
                           یار من سرمایی است
گل نیلوفر آب
                           مُصحف بودایی است
این وازخود گفتن
                           اثر تنهایی است
حاصل خرمن ما
                           یک دو جو رسوایی است
خانه را بازکنید
                           موقع فرمایی  است
بهترین راه عبور
                          گذر صحرایی است

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2214