بازدید کل: 299247

بازدید امروز: 60

بازدید دیروز: 92

گرچه دل دریا نیست
                            دل من دریایی است
کشتی این دریا
                          حامل زیبایی است
پچ پچی میاید
                           یار من نجوایی است
دل من یخ نزده
                           یار من سرمایی است
گل نیلوفر آب
                           مُصحف بودایی است
این وازخود گفتن
                           اثر تنهایی است
حاصل خرمن ما
                           یک دو جو رسوایی است
خانه را بازکنید
                           موقع فرمایی  است
بهترین راه عبور
                          گذر صحرایی است

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2015