بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

دردرونم راز دار راز کیست
                                      مصحفم را صاحب اعجاز کیست
بر سر من می خورد سنگ ستم
                                     کس نمی داند که سنگ انداز کیست
جز خرمداران نمیدانند بس
                                     در حریم این کبوتر باز کیست
آنکه با اهل نیازش کار نیست
                                     او چه میدانند که مست ناز کیست
جزقلم کی می تواند گفت باز
                                      در درون ما سخن پرواز کیست
جز من و این کوک سازان هنر
                                     کس چه داند همنوای ساز کیست
تا سوار مرکب نور است عشق
                                    عقل کی داند که این تکتاز کیست
نائی صحراکه مرد قافله است
                                     خوب داند صاحب آواز کیست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2603