بازدید کل: 271534

بازدید امروز: 14

بازدید دیروز: 82

 طبیب حال خرابم کجاست پیدا نیست
                                             کسی که درد دلم را دواست اینجا نیست
سحر خروش برآرد سروش عالم غیب
                                             کسی که هر نفسش با خداست تنها نیست
بریده راه مرا رهزن هوس اما
                                             نهنگ هرچه که باشد حریف دریا نیست
بروز حادثه در محضر عدالت عشق
                                             چگونه فخر کند عاشقی که رسوا نیست
بحرف های دلم میرسم که میفرمود
                                             غلام همّت آنم که فکر فردا نیست
بدلربایی صحرا ندیده ام هرگز
                                             کسی که دل نرباید رفیق صحرا نیست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2023