بازدید کل: 341818

بازدید امروز: 98

بازدید دیروز: 133

 طبیب حال خرابم کجاست پیدا نیست
                                             کسی که درد دلم را دواست اینجا نیست
سحر خروش برآرد سروش عالم غیب
                                             کسی که هر نفسش با خداست تنها نیست
بریده راه مرا رهزن هوس اما
                                             نهنگ هرچه که باشد حریف دریا نیست
بروز حادثه در محضر عدالت عشق
                                             چگونه فخر کند عاشقی که رسوا نیست
بحرف های دلم میرسم که میفرمود
                                             غلام همّت آنم که فکر فردا نیست
بدلربایی صحرا ندیده ام هرگز
                                             کسی که دل نرباید رفیق صحرا نیست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2569