بازدید کل: 347932

بازدید امروز: 175

بازدید دیروز: 226

دگر بپای دلم جان استقامت نیست
                                     مریض حادثه ام این تنم سلامت نیست
رضا به زحمت کس نیستم برو مُنعم
                                    که روح سرکشم آماده اطاعت نیست
غرض حکایت درد دلست زین همه حرف
                                    وگرنه خامه مارا سر شکایت نیست
عنایتی است نهانی مرا ز جانب یار
                                    اگرچه بی سر و پا درخور عنایت نیست
دعای بی اثرم درد دل مکن با من
                                    خموش باش کنون ساعت اجابت نیست
بگیر دامن صحرای خویش را صحرا
                                    مرو به شهرکه کس را بکس عنایت نیست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2523