بازدید کل: 341822

بازدید امروز: 102

بازدید دیروز: 133

 
آسمان را اختری روشن تر از خورشید نیست
                                                 باغ کوکب را گلی زیباتر از ناهید نیست
گوهر اشکم که یابد قطره از دریای عشق
                                                 آب مروارید دارد گرچه مروارید نیست
آنکه آمد خنده بر لب گفتنم از کم طالعی
                                                اینکه می گریم برایش آنکه می خندید نیست
دیدمش در باغ فروردین بِدل گفتم دریغ
                                                اینکه گل می پروراند آنکه گل می چید نیست
آمد اما گفتم از حال دلِ مرغان باغ
                                            این همان یاری که ازگل جامه می پوشیدنیست
اینکه میبینم به چشم خویش درصحرای عشق
                                              آنکه پیش از جام ,لبهای مرا بوسید نیست

تاریخ ارسال: 1390/5/2
تعداد بازدید: 2674