بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

 
دلنشین تراز غمش درمُصحف تقدیر نیست
                                                           هرچه جز غم در دل ما قابل تفسیر نیست
داررا گلدسته میسازد انا سحق ساز کن
                                                           گل کلامش جزسرود دلکش تکبیر نیست
جز من تنهای تنها تک سوار خسته جان
                                                           در بیابان طریقت رهروی بی پیر نیست
هرچه پیش آید خوش آید وِرد صبح وشام ماست
                                                          گرچه ای جان طعمه هر مرغکی انجیر نیست
چون عنایت بود نالیدیم در شبهای تار
                                                          بی عنایت پای بند گریه شبگیر نیست
عشق خود بندی است بر پای جنون آمیزما
                                                          هیچ بندی فارغ از پاگیری زنجیرنیست
نوجوان را پند آموزم اگر گیرد به گوش
                                                           تا کهنسالی برای عشق ورزی دیر نیست
ما بدست خویشتن در دام صحرا مانده ایم
                                                      حال را چاره کو خود کرده را تدبیر نیست

تاریخ ارسال: 1390/5/2
تعداد بازدید: 2433