بازدید کل: 335004

بازدید امروز: 109

بازدید دیروز: 175

 
خانه زاد گل شقایق نیست
                                     هرکه در عمر خویش عاشق نیست
عشق های مجاز هم عشق است
                                     این دگر دور از حقایق نیست
گرچه هر شوق شوق مشتاقی است
                                    دل من جز بدوست شایق نیست
پا نهادم به ورطه ای دیدم
                                    موج خیزی که جای قایق نیست
می دهم هدیه بر تو این دفتر
                                    مُصهفی را که آیه دق نیست
جانفشانی است ماندگاری نام
                                   ورنه تنگی بنام طارق نیست
می کند چکّه بام خانه دل
                                  چه کنم این خرابه عایق نیست
من که عاشق شُدم ببین چونم
                                  وای صحرا روی که عاشق نیست

تاریخ ارسال: 1390/5/2
تعداد بازدید: 2521