بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

 شب سیاه مرا گلستاره ها کم نیست
                                                به چشم شب زده جز اشک رنج محرم نیست
نوای مرثیه خوانی مرغ شب آهنگ
                                               بگوش تعزیتم کمتر از محرّم نیست
گل عذاب چنان روح شعله می رقصد
                                              اگر که حرف من اینجا چو خواب مبهم نیست
بچشم مردم دنیا عذاب خاطر من
                                              هزار شکر چو تنواره ها مجسّم نیست
هزار راهب  جنگل نشین مذهب عشق
                                              یکی به طاقت نه  توی پوراَدهم نیست
تو دست شسته ای از خویش ودر چه حیرانی
                                             مگر که راز تو در رمز اسم اعظم نیست
چرا چو یاد پریشان زجمع ما رفتی
                                             مگر که این همه نا اهل واهل با هم نیست
به سست عهدی ایام تکیه کمتر کن
                                             که این بنای تزلزل زپایه محکم نیست
به میهمانی سلطان عشق آمده ام
                                             اگرچه سفرۀ صحرا چو خوان حاتم نیست

تاریخ ارسال: 1390/5/2
تعداد بازدید: 2628