بازدید کل: 341815

بازدید امروز: 95

بازدید دیروز: 133

 
دلم هوای غزل کرده و غزالی نیست
                                             چگونه پربزنم من که شوق بالی نیست
مرا بجرم حلال و حرام آوردند
                                             اگر حرام نباشد دگر جلالی نیست
سوار نور چه می داند از گذشت زمان
                                             برای گوشه نشین روز وماه و سالی نیست
خدا خراب کند خانۀ دل غم را
                                             که هیچ جای جهان جای شور و حالی نیست
مبر بپای  تقّلا مرا به مسلخ عشق
                                             دگر برای من خسته دست و پایی نیست
چگونه منزل خود کرده باغبان حیات
                                            درون باغ بزرگی که سیب کالی نیست
مرا بگوشۀ صحرا مبر به تشنه لبی
                                            که چشمه ها همه خشکیده و زلالی نیست

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2389