بازدید کل: 335024

بازدید امروز: 129

بازدید دیروز: 175

 دنیا فقط بکار من خسته کار داشت
                                        با چون من شکسته دلی کارزار داشت
ما زادۀ زمان و بامروز دلخوشیم
                                       این آسمان زغصه فرداغبار داشت
دستم بپای ساده ترین سنگ لوحه ای
                                         قصد نوشتن غزل یادگار داشت
دیوان دفتری که به من داد روزگار
                                         صدها ترانه و غزل ماندگار داشت
هرجاشدم که بار دلم را سبک کنم
                                         هرکس بگونه ای گله از روزگار داشت
راهی که پیش باور من یک قدم نبود
                                         از بخت بد هزاران هزار گدار داشت
ناسازگار بودم و با خویش در جدال
                                        صحرا دراین میانه سر سازگار داشت

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2338