بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

 سالار ره جز دل من همسفر نداشت
                                               طفلی که تاب این همه خوف وخطر نداشت
سیلاب درد برسر هر کوچه میرسید
                                               جز خانۀ خراب مرا در نظر نداشت
جز حرف عشق هرچه نوشتند و خوانده شد
                                               آموزگار مدرسه حرف دگر نداشت
فریاد کودکانه طفل ضمیر من
                                               در گوش اهل مدرسه حسن اثر نداشت
خلوت نشین میکده در مجلس حضور
                                              از من خموش و خسته و شرمنده تر نداشت
صحرای محشرست خلف هم چو ناخلف
                                              در آفتاب داغ خبر از پدر نداشت
در جلجتای عشق که خون بود و فکر و جان
                                              مصلوب دار ا زدل صحرا خبر نداشت
 
*جلجتا : تپه ای که حضرت مسیح بر روی آن مصلوب شد.

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2456