بازدید کل: 335030

بازدید امروز: 135

بازدید دیروز: 175

 فضای میکده بوی گل شراب گرفت
                                        خمار صد شبه را زین میانه خواب گرفت
خراب باده خویشم هر دو ,ای بلبل
                                         ترا گلاب گرفت و مرا شراب گرفت
غلام همت آن رهرو کویر غمم
                                        که در سلوک عطش چون سراب تاب گرفت
بلند مرتبه ای یافت ذره از  خورشید
                                        بجای خسته اگر دست آفتاب گرفت
پرید مرغکی از چنگ شاهباز غرور
                                         شهاب حادثه سرپنجه با عقاب گرفت
کشید آتش شرمم بدامن صحرا
                                       که آستین فلک رنگ لعل ناب گرفت

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2506