بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

  پای فکر آن قدر شتاب گرفت
                                    تا رَه سرعت سراب گرفت
شب شد وخون چشم بیداریم
                                    دست مهتاب را خضاب گرفت
گل من آتشین گلست از آن
                                     باید از آفتاب آب گرفت
همه رفتند اهل آبادی
                                    دلم ازاین ده خراب گرفت
سرنوشتم رقم بدنیا زد
                                    چون پدر بهر من کتاب گرفت
دست ساقی چگونه دستی بود
                                    مست صد ساله را شراب گرفت
غیر را تا نبیند آئینه
                                     نقش ما را  درون قاب گرفت
رنگ صحرا پریده در نظرم
                                   طبل باید که ماهتاب گرفت

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2893