بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133

 تاکه خورشید ملاحت را گرفت

                                    چشم جانم با سیاهی خو گرفت
در سیاهی ها سپاهی شب نفس
                                    در میانم چون غم از هر سو گرفت
بر سر گلدسته گلبانگ سحر
                                    راحت از شب طایر حق گو گرفت
گلنسیم دشت از راه صفا
                                    بوی خوش از نافۀ آهو گرفت
نوجوانی عقل پیش اندیش  را
                                     پیری از من قوت زانو گرفت
پور صحرا در خراب آباد شب
                                    چون کبوتر ذکر یامن هو گرفت

 

 

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2368