بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

 بیدلی با غزلی منصب منصور گرفت
                                          آتشی بود که خواب از شجر طور گرفت
غزلی را که به الهام می و مستی گفت
                                          صلۀ ساغری از ساقی مخمور گرفت
در گل آباد هنر با نفس صبح خیال
                                           شفق خاطر او رنگ گل نور گرفت
رفت از خانه آسوده در آغوش خطر
                                           تا نشانی زره مردم مشهور گرفت
در میادین فنا تا به شهادتگه عشق
                                           راه اندیشه گردان سلحشور گرفت
نظرش تا که به صاحب نظر عشق افتاد
                                          در زمان دست زد و دامن منظور گرفت

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2436