بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

 گل سراغ بلبل شوریده از من میگرفت
                                              کور باطن گلخنی را جای گلشن میگرفت
طفل شیرین کار عالم در نگارستان عشق
                                               درس دیگر از زبان سرخ و سوسن میگرفت
بیچراغ لاله صحرا گرد مجنون حالتی
                                              دست غم بر دامن شبهای روشن میگرفت
گرم بود از شعله شوقی وجود گرم من
                                                هستیم را آتش حسرت بدامن میگرفت
لحظه لحظه از زمان گریه ام چون می گذشت
                                              مویه ام از دولت غم رنگ شیون میگرفت
بی دهن مرغی که خاموشی بحالش میگریست
                                              خرده ها بر نغمه گلتاج گلشن میگرفت
خوشه چین گندمستانی به گرماگرم کار
                                             خوشه ها از چین دست افشان خرمن میگرفت
نازشست قاتل من کاش صحرا زنده بود
                                             تا که جرم قاتل خود را به گردن میگرفت

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2352