بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

شبی که عشق به محراب دل امامت کرد
                                             خدا دعای دل خسته را اجابت کرد
چو دیده بود خدا در من استقامت را
                                              بلای هر دو جهانرا به من عنایت کرد
اگرچه شوق نیایش بشب نمازان داد
                                             زبان توبه به اهل گنه کرامت کرد
زخویش گم  شده بودم که پیر زنده دلی
                                            مرا بکوی خراباتیان هدایت کرد
قیام قامت یار آنچنان زحالم برد
                                          که دل به شوق قدش یادی از قیامت کرد
رسید پیک غم  از کوچه باغ دلتنگی
                                          مرا بجانب صحرای عشق دعوت کرد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2412