بازدید کل: 335030

بازدید امروز: 135

بازدید دیروز: 175

 
پای جانم تا به سنگی گیر کرد
                                     غم مرا از عشق دنیا سیر کرد
 نوجوانی عمررا بر باد داد
                                   پیری ما پیر ما را پیر کرد
تاگشودم مصحف چشمان خویش
                                    اشک من درد مرا تفسیر کرد
خواب می دیدم که میاید کسی
                                      یار آمد خواب را تعبیر کرد
درد تلخی را که خوردم نیمه شب
                                    تا به اعماق دلم تأثیر کرد
حیلۀ تدبیرم از آغاز راه
                                    جان و دل را غافل از تقدیر کرد
گلنمی آمد ولیکن آفتاب
                                     آب صحرا مانده را تبخیر کرد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2333