بازدید کل: 323710

بازدید امروز: 33

بازدید دیروز: 148

سروش عالم غیبم صلا کرد

                                   صدایی کاشنایم با خدا کرد
بنازم دست و بازوی طبیبی
                                   که درد سینه سوزم را دوا کرد
نماز عشق می خواندم در آتش
                                    جگرسوزی به عشقم اقتدا کرد
عبور جان چو از دشت رضا بود
                                  به راضی زیستن دل را رضا کرد
نهان میکردم از مردم غم خویش
                                     نهان را رنگ زردم بر ملا کرد
زشهر آرزوها کاروانی
                                       مرا آورد و در صحرا رها کرد

 

 

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2278