بازدید کل: 262492

بازدید امروز: 116

بازدید دیروز: 121

یار من باز باز میگردد
                               خاطرم غرق ناز میگردد
همه در شور و حال وانشاءاله
                               ساز من نیز ساز میگردد
عشق اگر پا میان نهد محمود
                                سینه چاک ایاز میگردد
بشنود گر حکایت دل من
                                دیده رود هراز میگردد
گرکسی رو نهد به روی خدا
                                از همه بی نیاز میگردد
همه قفل ها که بسته شود
                                 قفل در تازه باز میگردد
گر بگویم زمردم صحرا
                                 قصّۀ من دراز میگردد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 1874