بازدید کل: 335014

بازدید امروز: 119

بازدید دیروز: 175

تا دیده هوای خواب میکرد
                                 شب را به سرم خراب میکرد
درد و غم بی حساب فردا
                                 پیوسته مرا عذاب میکرد
تا دل به غروب چشم میدوخت
                                 یاد شب اضطراب میکرد
در کشور عاشقان بیدل
                                دیوانه مرا جواب میکرد
می ساختم ار بنای دل را
                               سیلاب غمش خراب میکرد
چون شمع مرا رفیق شبها
                              می ساخت دوباره آب میکرد
در دشت فرار راکب درد
                               پشت سر من رکاب میکرد
کم طالعیم نگر که آن شب
                               غم هم زمن اجتناب میکرد
با ساز جنون مرا به صحرا
                               لالایی رود خواب میکرد
ایکاش خدا دعای دل را
                               در میکده مستجاب میکرد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2291