بازدید کل: 335026

بازدید امروز: 131

بازدید دیروز: 175

 بر خوان من نهید بلورینه جام را
                                  شب رفته است زود بیارید شام را
یک امشبی که یار به کاشانه من است
                                  برگو که برزنند دف با رعام را
دنیا دو گام در گذر پرسه گاه ماست
                                  طی کرده ایم گام نخستین دو گام را
بازست چنگ باز از آن دور آسمان
                                  گویا که دیده مرغک صحرا خرام را
شاهی نبود در خور من نام عاریت
                                   بهرم گزید مادر گردون غلام را
وقتی غلام شاه شهیدم برای من
                                   باید غلام حسین گذراند نام را
صحرا که کشته مرده صحرای کربلا
                                  رفت و گرفت لذت معنای کام را
ما بندگان خوب خداییم یک نفس
                                   یکسو نهید قصه کی و کدام را

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2385