بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

 
سحر به لشکر شهر شفق شبیخون زد
                                                    ببام خانه مهتاب بیرق خون زد
بپاس ژاله گل لاله توسن شب را
                                                   زبیم یورش خورشید نعل وارون زد                                          
دلم زقافله سالار عشق چون رنجید
                                                  زکوچ عقل براه خیال مجنون زد                       
گرفته بود دهان مرا دو دست سکوت
                                                   که از درون رگم نعره ها به بیرون زد                 
به شهر بند گناهم کشید این دل مست
                                                    چو وقت عربده چنگی بموی قانون زد               
شبی که رفتم از آغوش شب بدامن روز
                                                    سحر به لشکر صحرای شب شبیخون زد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2643