بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

آهوی بومی ما پای فرار دارد
                                     صیّاد در کمینگه قصد شکار دارد
بی یارمانده داند احوال عاشقان را
                                      از حال ما چه داند آنکس که یار دارد
بیدست و پا نباشی در راه عشق و مستی
                                      از باغبان چه ترسد هر گل که خار دارد
درویش بی پناهم افتاده از نگاهم
                                      در حیرتم که سلطان بامن چه کار دارد
این بی قراری ما میراث باستانی است
                                      چون آب مانده باشد هرکس قرار دارد
اهل هنر نمردند در شهر جاودانه
                                      هرگز نمیرد آنی کو یادگار دارد
برنده تر ز اوّل تیغ علی و مولا
                                      هرگز زپا نیفتد تا ذوالفقار دارد
بگذار هر چه داری در چنته ای برادر
                                      صحرا بخود نیاید تا مور و مار دارد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2689