بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

آنکه مهر تورا به دل دارد
                               هیچکس را زخود نیازارد
ابرهای سیاه بارانگیر
                                پس چرا بر سرم نمی بارد
واژه هایی که سست و بیماراست
                                گل بخاک غزل نمی کارد
من ندانم چه گشته دلبر من
                                 نام من بر زبان نمی آرد
در مقام قیاس این دل من
                                 خویش را هیچ هم نینگارد
آنکه بر دار میکند تعظیم
                                پشت گردن دگر نمی خارد     
کشت صحرا نشسته بر آفت
                                 آسمان خون چرا نمی بارد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2454