بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

از خود ای دوست سفر باید کرد
                                  از زمان نیز گذر باید کرد
همچو گل در سفر عریانی
                               از تن این جامه بدر باید کرد
با غزل با سخنی ترفندی
                                  در دل دوست اثر باید کرد
گرنمازت نرساند به نیاز
                                  زود یک کار دگر باید کرد
گرکه خواهی که به توحید رسی
                                  رو به ابنای بشر باید کرد
عالم ما همه در زیبائی است
                                  دوری از زشت نگر باید کرد
راه صحراست ره امن وامان
                                  از همین راه گذر باید کرد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2425