بازدید کل: 298985

بازدید امروز: 52

بازدید دیروز: 77

کاش می شد ترا حکایت کرد

                                         بت روی تو را عبادت کرد
کاش می شد برای مردم شب
                                         سوره نور را روایت کرد
کاش می شد بسوی عشق وحیات
                                        دل وامانده را هدایت کرد
کاش می شد که در بدایت امر
                                        فکر پی آمد نهایت کرد
کاش در جایگاه محکم عدل
                                        می شد از خویشتن شکایت کرد
کاش می شد به چشم حق بینی
                                        بُقعه عشق را زیارت کرد
کاش می شد بجای نشتر درد
                                        عشق را مرهم جراحت کرد
کاش می شد که با زلیخایی
                                        خویش را یوسف ملاحت کرد                                
عاشقی گفت بامن ای صحرا
                                        عشق را می توان حکایت کرد

 

 

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2127