بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

کاش می شد ترا حکایت کرد

                                         بت روی تو را عبادت کرد
کاش می شد برای مردم شب
                                         سوره نور را روایت کرد
کاش می شد بسوی عشق وحیات
                                        دل وامانده را هدایت کرد
کاش می شد که در بدایت امر
                                        فکر پی آمد نهایت کرد
کاش در جایگاه محکم عدل
                                        می شد از خویشتن شکایت کرد
کاش می شد به چشم حق بینی
                                        بُقعه عشق را زیارت کرد
کاش می شد بجای نشتر درد
                                        عشق را مرهم جراحت کرد
کاش می شد که با زلیخایی
                                        خویش را یوسف ملاحت کرد                                
عاشقی گفت بامن ای صحرا
                                        عشق را می توان حکایت کرد

 

 

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2442