بازدید کل: 336147

بازدید امروز: 80

بازدید دیروز: 189

گل دست تو هستم خانه آباد

                                     زعشقت مست مستم خانه آباد
میان اینهمه بت های عالم
                                     ترا من می پرستم خانه آباد
برای تو به عشق روی ماهت
                                     ازین عالم گسستم خانه آباد
مرا نشناختی بنگر به چشمم
                                     بلی گوی تو هستم خانه آباد
اگر پیرم تو میدانی که ای عشق
                                     بپای تو نشستم خانه آباد
تو از آن منی از دولت عشق
                                     من از آن تو هستم خانه آباد
بیاد آور سر یک کوچه بالا
                                     سر راه تو بستم خانه آباد
بیاد آور شبی مانند عیّار 
                                     از این ره کوره جستم خانه آباد
اگرچه خار گل بودم به صحرا
                                     کجا دست تو خستم خانه آباد

 

 

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2432