بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

اینهمه طوفان غم هیچ تکانم نداد
                                      یاد تو افتادم و گریه امانم نداد
گر به خطا رفته ام هست گناه دلم
                                      آینه با راستی راست نشانم نداد
کوبۀ در کوفتم لیک زکم طالعی
                                     حاجت دولتسرا ره به نهانم نداد
هر غزلم آیتی از دل آشفته هاست
                                      چون که خدا جز دل مرثیه خوانم نداد
جانب صحرا شدم سایه نشین خزان
                                      گفت زمستانیم ره بخزانم نداد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2339