بازدید کل: 335011

بازدید امروز: 116

بازدید دیروز: 175

کسی که هر غزلش بوی غم نمی گیرد
                                           نشان برتر از اهل قلم نمیگیرد
کسیکه راست بگوید بصدق گفتارش
                                          بهیچ گونه گواه از قسم نمگیرد
کمش زیادتر از عاقل است در بر من
                                            کسیکه عشق مرا دست کم نمگیرد
سوار کشتی نوحی کاسیر طوفانست
                                           به بحر غم مدد از یک بلم نمیگیرد
صدای پنجره باز خورده بر گوشش
                                           کبوتری که سراغ حرم نمیگیرد
بگاه ذکر بجز لا اله الی الله
                                           حریف حلقه مستانه دم نمیگیرد
نه ده نه صد نه هزار است گفت دفتر من
                                            شمار درد دلم را رقم نمیگیرد
زمان زمانه افسردگی پیری لیک
                                           به عشق دیدن صحرا دلش نمیگیرد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2526