بازدید کل: 341827

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 133

دو چشم خسته من طرح خواب میریزد
                                              از آن بآتش دامانم آب میریزد
شب است و گریه به حال گناهکاران کن
                                              زاشک تاک گناه شراب میریزد
بجای واژۀ دردم الهۀ الهام
                                              بپای هر غزل من کتاب میریزد
بگیر دامن خود را که در کویر حیات
                                              زآبشار خدایان شراب میریزد
بگو کبوتر دل را چه کرده ای کامشب
                                              زآسمان تو خون عقاب میریزد
کباب بود و شنیدم ز مردم صحرا
                                              که آب توبه زچشم کباب میریزد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2545