بازدید کل: 299280

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 92

لاله تفسیر میکند خون را
                                       باد آشفتگی مجنون را
ساعت اعلام می کند هردم
                                      سرگذشت گذشت اکنون را
مرغ تکرار میکند در شب
                                      تازه تر ناله های محزون را
عالمی را توان دگرگون کرد
                                      چه کنم حالت دگرگون را
ترجمانی کند دو چشمانم
                                      آب آرام کند رود کارون را
آفریده برای مردم صلح
                                      آفرییننده برگ زیتون را
غرق گل می کند گل آور شب
                                      دشت و صحرا و کوه وهامون را
باز تاریخ می کند تکرار
                                      داستان من و فلاطون را
ای خدا در تمامی عالم
                                      ریشه کن کن بلای افیون را

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2225