بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

لاله تفسیر میکند خون را
                                       باد آشفتگی مجنون را
ساعت اعلام می کند هردم
                                      سرگذشت گذشت اکنون را
مرغ تکرار میکند در شب
                                      تازه تر ناله های محزون را
عالمی را توان دگرگون کرد
                                      چه کنم حالت دگرگون را
ترجمانی کند دو چشمانم
                                      آب آرام کند رود کارون را
آفریده برای مردم صلح
                                      آفرییننده برگ زیتون را
غرق گل می کند گل آور شب
                                      دشت و صحرا و کوه وهامون را
باز تاریخ می کند تکرار
                                      داستان من و فلاطون را
ای خدا در تمامی عالم
                                      ریشه کن کن بلای افیون را

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2554