بازدید کل: 334986

بازدید امروز: 91

بازدید دیروز: 175

بروز حادثه جنگی امان نمیاید
                                     برای زخم سنانی بجان نمیاید
کسی که خوان کرامت بر وی او باز است
                                     برای لقمه نانی زبان نمیاید
کسی که ماه منوّر بود زنور درون
                                    بخاستگاه نیازی برون نمیاید
گرفته ظلم جهان رابه این ستم آباد
                                    چرا که بوی امام زمان نمیاید
بِپر بخاک بلا چونکه ظهر عاشورا
                                    به کربلا چو تویی نوحه خوان نمیاید
اگر که گرسنه میرد دلاور صحرا
                                    برای لقمه نانی زبان نمیاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2577