بازدید کل: 322925

بازدید امروز: 41

بازدید دیروز: 84

بروز حادثه جنگی امان نمیاید
                                     برای زخم سنانی بجان نمیاید
کسی که خوان کرامت بر وی او باز است
                                     برای لقمه نانی زبان نمیاید
کسی که ماه منوّر بود زنور درون
                                    بخاستگاه نیازی برون نمیاید
گرفته ظلم جهان رابه این ستم آباد
                                    چرا که بوی امام زمان نمیاید
بِپر بخاک بلا چونکه ظهر عاشورا
                                    به کربلا چو تویی نوحه خوان نمیاید
اگر که گرسنه میرد دلاور صحرا
                                    برای لقمه نانی زبان نمیاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2490