بازدید کل: 341817

بازدید امروز: 97

بازدید دیروز: 133

قاصدک مژدۀ وصال آورد
                                خبر از دولت وجلال آورد
در ره آسمان دو دست دعا
                               بهر من روزی حلال آورد
عشق از بهر صلح می کوشید
                              عقل بهر دلم جدال آورد
پیک خورشید از کرانۀ شب
                              خبر از روزوماه وسال آورد
غزلم چون قصیده شاهان
                             خلعتی راز طاقه شال آورد
چشم روشن شدودلم خندید
                            آنچه را بهر من زلال آورد
آه گلبانگ سر بلندی را
                           بهر من حضرت بلال آورد
رفته بودم زحال در صحرا
                           چشمه وگل مرا بحال آورد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2779