بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

گُلنوایی که از نوا افتاد
                             دل من بود کز صدا افتاد
راکب چشم من زمرکب نور
                             لب من از خدا خدا افتاد
ره دراز است وازنگونی بخت
                             بلد راه من زپا افتاد
از کتاب قدیمی فکرم
                             ابتدا برگ انتها افتاد
از گل آبادبی ثبات حیات
                            آب سرچشمه بقا افتاد
تا غمی کوچۀ مرا پرسید
                           خانه ام از بروبیا افتاد
رود و دریا و گلشن وصحرا
                           آب و سبزینه از صفا افتاد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2304